Zmiany w dokumentowaniu kontroli operacyjnej

Data publikacji: 14.06.2011

We wczorajszym Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów. Nowy akt prawny obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Wprowadzone zmiany wynikają wprost ze znowelizowania art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Systematyzują sporządzanie dokumentacji z kontroli operacyjnej, szczegółowo określają adresatów poszczególnych egzemplarzy wszystkich dokumentów oraz wskazują, kto i który z egzemplarzy jest zobowiązany przechowywać.

Nowy akt prawny uchylił rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 24, poz.252 z 2002 r. i Nr 20, poz. 122 z 2008 r.).

Pliki do pobrania