Aktualności

 • Nowe zarządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej

  Data publikacji: 19.04.2011  KGP

  Od 15 kwietnia obowiązuje nowe Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów. Zarządzenie nr 418 jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o Policji, a także w nowej ustawie o sporcie. Proponowane zasadnicze uregulowania dotyczące sprawdzianu sprawności fizycznej są analogiczne do rozwiązań przewidzianych w dotychczas obowiązującej decyzji nr 155 Komendanta Głównego Policji. Nowy akt prawny wprowadza jednak pewne zmiany.

 • Sprostowanie - samochody Alfa Romeo w Policji

  Data publikacji: 18.04.2011  

 • Szkolenie dla przedstawicieli wydziałów postępowań administracyjnych

  Data publikacji: 18.04.2011  KGP

  W dniach 13 – 15 kwietnia 2011r w policyjnym ośrodku w Międzyzdrojach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli wydziałów postępowań administracyjnych komend wojewódzkich poświęcone problematyce nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. Poruszano również problematykę związaną z dostępem do broni i amunicji. Organizatorami szkolenia, w którym oprócz policjantów wzięli udział również przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, było Biuro Prewencji KGP oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

 • Wypłata mundurówki

  Data publikacji: 18.04.2011  KGP

  14 kwietnia na rachunki bankowe wszystkich komend wojewódzkich zostały przekazane pieniądze na wypłatę mundurówki dla policjantów. Wypłata równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie rozpocznie się 15 i powinna zakończyć się 20 kwietnia 2011 roku.

 • Europoltech 2011

  Data publikacji: 13.04.2011  

  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla służb policyjnych od dzisiaj można zobaczyć na Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - Europoltech 2011. Targi towarzyszą V Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa".

Wybierz Strony