• Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

    Data publikacji: 01.03.2010  Opole

    Na wniosek Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Zbigniewa Stawarza, dotychczasowego Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

Wybierz Strony