Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

Data publikacji: 01.03.2010

Na wniosek Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Zbigniewa Stawarza, dotychczasowego Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

Młodszy inspektor Zbigniew Stawarz ma 44 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r. jako policjant kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania w Gliwicach.

Od grudnia 1993 roku służył w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Gliwicach, a następnie w pionie do walki z przestępczością zorganizowaną w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach.

W strukturach Centralnego Biura Śledczego pozostawał do września 2004 roku, po czym objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach.

Od lutego 2006 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Zarządu CBŚ w Łodzi.

Od września 2006 roku Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W tym czasie dwukrotnie powierzone miał również obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Następnie we wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W lipcu 2008 r. został Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.