• Półroczna narada kadry kierowniczej mazowieckiej Policji

    Data publikacji: 10.07.2009  

    W Miętnem odbyła się półroczna narada kadry kierowniczej KWP z s. w Radomiu. W odprawie – oprócz kadry kierowniczej mazowieckiej Policji – uczestniczyli również: Wicepremier, Minister SWiA Grzegorz Schetyna oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk i jego I zastępca nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk. Na sali konferencyjnej rozmawiano o istotnych problemach związanych z bezpieczeństwem, a z zewnątrz docierały dźwięki z prób młodych artystów, uczestniczących w IV Przystanku PaT.

Wybierz Strony