Półroczna narada kadry kierowniczej mazowieckiej Policji

Data publikacji: 10.07.2009

W Miętnem odbyła się półroczna narada kadry kierowniczej KWP z s. w Radomiu. W odprawie – oprócz kadry kierowniczej mazowieckiej Policji – uczestniczyli również: Wicepremier, Minister SWiA Grzegorz Schetyna oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk i jego I zastępca nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk. Na sali konferencyjnej rozmawiano o istotnych problemach związanych z bezpieczeństwem, a z zewnątrz docierały dźwięki z prób młodych artystów, uczestniczących w IV Przystanku PaT.

Podczas odprawy, w której uczestniczyli przedstawiciele KWP, komend powiatowych i miejskich Policji, podsumowano półrocze, oceniono stopień realizacji zadań, wyciągnięto wnioski i przekazano polecenia. W odprawie uczestniczyli minister Grzegorz Schetyna oraz komendant główny gen. insp. Andrzej Matejuk i jego zastępca nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.

Minister Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu największy nacisk położył na to, jak przetrwać czas kryzysu. – To wielkie wyzwanie, ale udaje się nam przejść ten trudny okres. Wszystko zależy oczywiście od budżetu i teraz właśnie widać jak ważna jest współpraca z samorządem. To nasz naturalny partner, są miejsca w Polsce gdzie ta współpraca jest wręcz modelowa – powiedział.
- Dla mnie najważniejszy jest budżet MSWiA i Policji, będę go bronił, jednak każdą wydawaną złotówkę oglądamy dwa razy. Ten trudny czas możemy wykorzystać również jako wspólną lekcję oszczędzania, ale mam świadomość, że to nie jest proste – powiedział. Minister mówił również o projekcie nowej ustawy emerytalnej. – Dobry projekt ustawy emerytalnej to wielkie wyzwanie i nie może być realizowany wbrew sobie lub obok. To musi być wspólny projekt, nie może być kontestowany przez żadną ze stron. Jesteśmy bliscy porozumienia, ale ważne jest stanowisko m.in. MSWiA, związków zawodowych i Ministerstwa Finansów.

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk pozytywnie ocenił wysiłek mazowieckich policjantów. – Pozytywne trendy zostały utrzymane, przestępcy nie mogą czuć się bezkarni – powiedział.
Komendant Główny Policji podkreślił również, że czymś oczywistym jest modyfikacja struktur adekwatna do zmiany sytuacji. A sytuacja zmienia się w sposób ciągły, m.in. ze względu na ciągle rosnące i absolutnie zrozumiałe oczekiwania mieszkańców co do poziomu bezpieczeństwa. Ważnym elementem bezpieczeństwa są społeczne inicjatywy, np. społeczne patrole. Taka inicjatywa pojawiła się na Mazowszu, takie patrole funkcjonowały również w woj. dolnośląskim i ważnym doświadczeniem jest to, aby dowartościowywać ludzi zaangażowanych w te inicjatywy, stymulować ich i pomagać.

Komendant główny mówił również o problemach Policji. Priorytety – w obliczu kryzysu finansowego – to uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzenia dla pracowników, paliwo, płatności (podatki, opłaty), utrzymanie podstawowych systemów informatycznych i wygospodarowanie niezbędnych środków na postępowania karne i postępowania o wykroczenia. Jak powiedział gen. insp. Matejuk trwają prace nad tym, aby komendanci powiatowi i miejscy byli dysponentami III stopnia, lecz trzeba to zrobić bez nadmiernego rozwijania służb finansowych.

I zastępca KGP nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk mówił przede wszystkim o wielkim znaczeniu dobrych przedsięwzięć prewencyjnych – takich jak np. PaT – oraz o znaczeniu dzielnicowych w kształtowaniu prawidłowych kontaktów ze społeczeństwem. Po analizie struktur w KGP uznano, że kierownik rewiru dzielnicowych każdej komendy powinien osobiście uczestniczyć w odprawach u komendantów, aby uniknąć szczebla pośredniego w komunikacji pomiędzy Policją i społeczeństwem.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Ryszard Szkotnicki podsumował półrocze. Stwierdził, że społeczeństwo się zmienia, a w związku z tym zmieniają się społeczne oczekiwania wobec Policji. Należy dostosowywać się do nowej sytuacji, m.in. odpowiednim motywowaniem. Następnie I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rałał Batkowski przedstawił najważniejsze zagadnienia nadzorowanego przez niego pionu prewencji. Liczne przedsięwzięcia ruchu drogowego, większa liczba patroli drogowych i większa skuteczność w walce z pijanymi kierowcami pozwoliła zatrzymać niekorzystne trendy, przede wszystkim rosnącą liczbę ofiar na drogach. Zastępca KWP mł. insp. Rafał Korczak przedstawił problematykę pionu kryminalnego, z uwzględnieniem wskaźników i progów satysfakcji. Natomiast zastępca KWP Elżbieta Gajewska przedstawiła zagadnienia z pionu logistycznego, z ogromnym naciskiem na zagadnienia finansowe i dalszego wprowadzania niezbędnych oszczędności.

Ostatnim elementem odprawy było uczestnictwo w uroczystym zakończeniu IV Przystanku PaT.

(źródło: KWP w Radomiu)