Komunikat nr 33/2009 cz. 1

Data publikacji: 15.12.2009

Komendant Główny Policji z dniem 16 grudnia 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Leonidesowi Wiśniewskiemu - zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP