Komunikat nr 30/2009 cz. 3

Data publikacji: 18.11.2009

Komendant Główny Policji do dnia 31.12.2009 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Ryszardowi Dudzikowi - naczelnikowi Wydziału Obsługi Telekomutacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP