Komunikat nr 30/2009 cz. 2

Data publikacji: 18.11.2009

Komendant Główny Policji z dniem 18.11.2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Wojciechowi Ołdyńskiemu - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu