Komunikat nr 30/2009 cz. 1

Data publikacji: 18.11.2009

Minister SWiA z dniem 17.11.2009 roku odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i z dniem 18.11.2009 roku powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciecha Olbrysia