Komunikat nr 29/2009 cz. 2

Data publikacji: 16.11.2009

Minister SWiA z dniem 16.11.2009 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego