Komunikat nr 27/2009

Data publikacji: 04.11.2009

Komendant Główny Policji z dniem 04.11.2009 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Sławomira Śnieżko - dyrektora Biura Kryminalnego KGP