Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat nr 2/2016 cz. 3

Zamieszczony Data publikacji 25.04.2016
Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2016 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji nadkom. Urszulę Chełstowską-Ogrodowicz – Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji.
 
Tagi: komunikat
powrót
drukuj