Komunikat nr 4/2009 cz. 2

Data publikacji: 19.03.2009

Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafałowi KOZŁOWSKIEMU - zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP