Komunikat nr 4/2009 cz. 1

Data publikacji: 19.03.2009

Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2009 roku zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Jacka ZALEWSKIEGO - dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP