Komunikat nr 3/2009 cz. 2

Data publikacji: 27.02.2009

Komendant Główny Policji z dniem 02.03.2009 powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafałowi Korczakowi - naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu