Komunikat nr 3/2009 cz. 1

Data publikacji: 27.02.2009

Komendant Główny Policji z dniem 27.02.2009 zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego - Zastępcę Komendanta Głównego Policji