Komunikat nr 1/2009 cz. 2

Data publikacji: 27.01.2009

Komendant Główny Policji z dniem 20.02.2009 zwolnił ze służby w Policji insp. Włodzimierza Kalinowskiego - zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji