Komunikat nr 53/2008

Data publikacji: 18.12.2008

Komendant Główny Policji, z dniem 15.01.2009 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafała Kozłowskiego - naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.