Komunikat nr 5/2012 cz.2

Data publikacji: 26.01.2012

Komendant Główny Policji z dniem 25 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafałowi Derlatce, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.