Komunikat nr 4/2012 cz.4

Data publikacji: 24.01.2012

Komendant Główny Policji z dniem 24 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafałowi BATKOWSKIEMU - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu