Komunikat nr 4/2012 cz.2

Data publikacji: 24.01.2012

Komendant Główny Policji z dniem 23 stycznia 2012 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Jerzego SIPĘ - naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi