Komunikat nr 2/2012 cz.5

Data publikacji: 17.01.2012

Komendant Główny Policji z dniem 16 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariuszowi Dabkowi, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.