Komunikat nr 2/2012 cz.4

Data publikacji: 17.01.2012

Komendant Główny Policji z dniem 16 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Wojciechowi Sobczakowi, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.