Komunikat nr 32/2024 cz. 2

Data publikacji: 01.03.2024

Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Marka ODYŃCA – Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji