Komunikat nr 31/2024 cz. 4

Data publikacji: 29.02.2024

Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jerzemu CZEBRESZUKOWI - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie