Komunikat nr 31/2024 cz. 3

Data publikacji: 29.02.2024

Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Kamilowi STARZOMCZYKOWI - ekspertowi Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji