Komunikat nr 31/2024 cz. 2

Data publikacji: 29.02.2024

Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie mł. insp. Monice PORWISZ - adiunktowi Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Prorektorowi do spraw Rozwoju Akademii Policji w Szczytnie