Komunikat nr 10/2024 cz. 4

Data publikacji: 15.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 13 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi OLCZYKOWI - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi