Komunikat nr 10/2024 cz. 2

Data publikacji: 15.01.2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 12 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja ŁAPIŃSKIEGO