Komunikat nr 9/2024 cz. 5

Data publikacji: 11.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP mł. insp. Mariuszowi KRAKOWSKIEMU - zastępcy naczelnika Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji