Komunikat nr 9/2024 cz. 2

Data publikacji: 11.01.2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 11 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Bartoszowi FURGALE - naczelnikowi Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji