Komunikat nr 9/2024 cz. 1

Data publikacji: 11.01.2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 10 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji nadinsp. Marka ŚLIZAKA