Komunikat nr 8/2024 cz. 2

Data publikacji: 11.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Magdalenie NGUYEN-FUDALI - dyrektorowi Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP