Komunikat nr 8/2024 cz. 1

Data publikacji: 11.01.2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 10 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała KOCHAŃCZYKA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu