Komunikat nr 5/2024 cz. 3

Data publikacji: 08.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 6 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Ireneuszowi SIEŃKO - naczelnikowi Wydziału Prezydialnego Centralnego Biura Śledczego Policji