Komunikat nr 5/2024 cz. 2

Data publikacji: 08.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 6 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Michałowi BIAŁĘCKIEMU - zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP