Komunikat nr 5/2024 cz. 1

Data publikacji: 08.01.2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 6 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Grzegorza NAPIÓRKOWSKIEGO - dyrektora Biura Kryminalnego KGP