Komunikat nr 4/2024 cz. 5

Data publikacji: 05.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jarosława GAŁUSZKĘ - Komendanta Szkoły Policji w Katowicach