Komunikat nr 4/2024 cz. 4

Data publikacji: 05.01.2024

Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Paulinę FILIPOWIAK - dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP