Komunikat nr 37/2023 cz. 3

Data publikacji: 15.11.2023

Komendant Główny Policji z dniem 13 listopada 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji mł. insp. Annie KRZYWAŃSKIEJ - naczelnikowi Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji