Komunikat nr 37/2023 cz. 2

Data publikacji: 15.11.2023

Komendant Główny Policji z dniem 13 listopada 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukaszowi PIKULE - naczelnikowi Wydziału Bojowego I Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”