Komunikat nr 31/2023

Data publikacji: 24.07.2023

Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2023 r. mianował:

Inspekrorem Policji:

 • mł. insp. Jacka BŁASIKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • mł. insp. Michała BIAŁĘCKIEGO - zastępcę dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości ekonomicznej Komendy Głównej Policji
 • mł. insp. Roberta HOROSZA - dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji
 • mł. insp. Tomasza RYLSKIEGO - Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • mł. inspektora Krzysztofa SOWIŃSKIEGO - zastępcę dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

Młodszym inspektorem Policji:

 • podinsp. Karolinę KARWOWSKĄ - zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • podinsp. Violettę MÓJTĘ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • podinsp. Olgierda OLEKSIAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • podinsp. Marcina TOWALEWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

Podinspektorem Policji:

 • nadkom. Michała HOSZCZA - zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji
 • nadkom. Paulinę MACCZAK - zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji
 • nadkom. Piotra STĘPKĘ - p.o. zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji
 • nadkom. Roberta WOJTASIKA - zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Komisarzem Policji:

 • podkom. Agnieszkę LUDWISIAK - naczelnika Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji