Komunikat nr 28/2023

Data publikacji: 06.06.2023

Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2023 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Roberta WOJTASIKA - naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji