Komunikat nr 24/2023

Data publikacji: 17.04.2023

Komendant Główny Policji z dniem 15 kwietnia 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP nadkom. Piotrowi STĘPCE - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.