Komunikat nr 19/2023 cz. 2

Data publikacji: 02.03.2023

Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2023 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile podinsp. Marcinowi TOWALEWSKIEMU - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile