Komunikat nr 18/2023 cz. 1

Data publikacji: 27.02.2023

Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2023 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji insp. Magdalenę NGUYEN-FUDALĘ - pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji