Komunikat nr 17/2023 cz. 4

Data publikacji: 24.02.2023

Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2023 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariuszowi WALICHNOWSKIEMU - Komendantowi Powiatowemu Policji w Kutnie