Komunikat nr 17/2023 cz. 2

Data publikacji: 24.02.2023

Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2023 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Roberta SUDENISA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku