Komunikat nr 41/2022 cz. 4

Data publikacji: 01.12.2022

Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Karolinie KARWOWSKIEJ - naczelnikowi Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji